Bò Lúc Lắc

Bò Lúc Lắc

SKU: B3
177,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Bò với ớt xanh, hành, cà chua

 Bò Lúc Lắc