Crepe W/ Vanilla Ice Cream

Crepe W/ Vanilla Ice Cream

SKU: D6
57,000₫

Mô tả

Bánh kép với kem

 Crepe W/ Vanilla Ice Cream