Pizza Pepperoni

Pizza Pepperoni

SKU: 8L
147,000₫
Kích thước:

Mô tả

Pizza cơ bản, ôliu, xúc xích cay

 Pizza Pepperoni