Salad Cà Chua

Salad Cà Chua

SKU: SL1
47,000₫

Mô tả

Cà chua tươi, hành, dầu dấm Ý

 Salad Cà Chua