𝑨𝒑𝒓𝒊𝒍 𝑭𝒐𝒐𝒍’𝒔 𝑫𝒂𝒚

𝑨𝒑𝒓𝒊𝒍 𝑭𝒐𝒐𝒍’𝒔 𝑫𝒂𝒚

𝑨𝒑𝒓𝒊𝒍 𝑭𝒐𝒐𝒍’𝒔 𝑫𝒂𝒚 - Today I invite you.

I’ll wait you at Little Italy Restaurant at 6.30pm

-------------

LITTLE ITALY - Nhà hàng Ý đầu tiên tại Huế

🏪Số 10 Nguyễn Thái Học - TP. Huế

☎️ Hotline: 02343864864 / 0836000924.

☎️ Hotline phản ánh dịch vụ: 0816881052

← Bài trước Bài sau →
article