AVOCADO CHICKEN SALAD

AVOCADO CHICKEN SALAD

128,500₫

Mô tả

AVOCADO CHICKEN SALADAvocado (seasonal), chicken breast, lecture, onion, tomatoes Bơ (theo mùa), Ức gà, Cà chua, Hành, Cà chua
 AVOCADO CHICKEN SALAD
product