Pizza Chay

Pizza Chay

SKU: 11S
135,000₫
Kích thước:

Mô tả

Pizza cơ bản, rau củ quả

 Pizza Chay