Pizza Hải sản

Pizza Hải sản

SKU: 6S
149,000₫
Kích thước:

Mô tả

Pizza cơ bản + Hải sản, thịt nguội, nấm, ớt xanh.

 Pizza Hải sản